Zvolte zemi pro zobrazení místního obsahu

MEDDI BioScan

Orientační dálkové měření fyziologického stavu pomocí aplikace MEDDI a čelní nebo hlavní kamery chytrého telefonu - tedy pomocí digitální fotopletysmografie. Toto měření je určeno k podpoře zdravého životního stylu, péče o vlastní fyzickou a duševní pohodu a pro dosahování uspokojivějších sportovních výsledků. Výsledky jsou využitelné pro healthy aging - pro co nejdelší udržení aktivního plnohodnotného života. Není určeno k diagnostice, léčbě ani prevenci jakékoli nemoci, poranění nebo postižení nebo k monitorování fyziologického stavu pro léčebné účely. Je určeno pouze pro osobní použití.

Měření fyziologických parametrů

Přibližně za jednu minutu

Přibližně za jednu minutu si můžete změřit krevní tlak, srdeční frekvenci, variabilitu srdeční frekvence (surová data SDNN a/nebo RRi), saturaci kyslíkem, frekvenci dýchání, sympatické napětí, parasympatickou aktivitu. Data se zaznamenávají přímo v zařízení.

Nová funkce aplikace

Jak MEDDI BioScan funguje?

MEDDI BioScan je v integrovaný algoritmus v aplikaci MEDDI app kdy za pomoci v telefonu již zabudovaného hardvaru extrahuje data z měření fyziologických parametrů z souvislého video obrazu odhalené kůže na povrchu lidského obličeje. Obraz je analyzován pomocí pokročilé umělé inteligence a algoritmů hlubokého učení, včetně technologie počítačového vidění a zpracování signálu. Výsledky měření budou zobrazeny ihned po měření.

Bezpečně a pohodlně

Digitální fotopletysmografie

Pro bezkontaktní získávání dat používá technologie v MEDDI BioScan rPPG (vzdálené fotopletysmografické zobrazování). rPPG je kamerové řešení pro bezkontaktní monitorování kardiovaskulárního systému, které se ukázalo být stejně přesné jako tradiční PPG zařízení. Technologie použitá v MEDDI BioScan měří změny červeného, zeleného a modrého světla odraženého od kůže a kvantifikuje kontrast mezi zrcadlovým a rozptýleným odrazem.

Záložní kontaktní řešení

Kontaktní PPG

Pro telefony s horší přední kamerou, či při zhoršených světelných podmínkách využívá MEDDI BioScan technologii záložního kontaktní řešení. Řešení založené na kontaktu získává signál PPG, když uživatelé přiloží prst na zadní kameru chytrého telefonu. MEDDI BioScan automaticky rozpozná, kdy podmínky nejsou ideální pro bezkontaktní extrakci rPPG, a navrhne použití extrakce na základě kontaktu s hlavní kamerou chytrého telefonu

Funkce MEDDI BioScan není zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy. Není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci jakékoli nemoci, poranění nebo postižení nebo k monitorování fyziologického stavu pro léčebné účely. Měření získaná využitím funkce MEDDI BioScan mají pouze orientační charakter a výsledky měření jsou určeny pouze pro osobní potřebu. Jedná se o modul měření tělesných funkcí pomocí metody fotopletysmografie prostřednictvím přední či zadní kamery chytrého telefonu.

Vyzkoušejte MEDDI i vy

Instalace a nastavení aplikace jsou otázkou několika kliknutí. Tak proč ztrácet čas?

Cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies, abychom zlepšili váš zážitek z jejich používání. Rádi bychom vás však ujistili, že v aplikaci MEDDI app nesbíráme žádná data a ani nepoužíváme žádné cookies. Vaše soukromí a bezpečí jsou pro nás na prvním místě.