Výberom krajiny zobrazíte miestny obsah

Zdraví zamestnanci,
zdravá spoločnosť

Poskytnite svojim zamestnancom viac času na prácu a odpočinok. Tak ako to robia desiatky veľkých aj malých spoločností.

Pokoj v
práci
4
hodiny

Už používajú naše riešenia

Tieto spoločnosti už vložili svoju dôveru do nášho telemedicínskeho riešenia MEDDI.

Dajte svojim zamestnancom viac času

Staňte sa zamestnávateľom, ktorému záleží na zdraví svojich zamestnancov. Pomocou MEDDI sa postaráme o ich zdravie, spokojnosť a produktivitu.

  • Zvýšte svoju atraktivitu na trhu práce
  • Potvrdenia alebo predpisy spracujú vaši zamestnanci rýchlo a bezpečne online
  • Rozhranie aplikácie je kompletne preložené do 15 svetových jazykov
  • Dokážeme vytvoriť riešenie na mieru pre každú spoločnosť, dokonca aj s profesionálnym výcvikom zaškolením
Príležitosť
učiť sa
2
dni

Zoznamte sa s telemedicínou pre 21. storočie

Vaši zamestnanci už nemusia chodiť k lekárovi s každou požiadavkou a predpisom. Vďaka telemedicíne môžu väčšinu úloh vybaviť pohodlne z akéhokoľvek miesta.

Pomáhame šetriť firemné náklady

Reálna úspora podniku s 1 000 zamestnancami pri mzdových nákladoch 2 100 € mesačne na zamestnanca predstavuje 117 000 eur, t. j. až 24 % ročných nákladov na mzdy zamestnancov.

20%

zvýšenie chorobnosti v podnikoch

Spoločnosti, ktoré nepoužívali MEDDI, zaznamenali v roku 2020 priemerný nárast chorobnosti o 20% (v porovnaní s rokom 2019).

18%

zníženie chorobnosti pomocou riešenia MEDDI

V SVAS Kladno klesol počet zamestnancov chorých v roku 2020 o 18% (v porovnaní s rokom 2019), napriek vplyvu COVID-19.

-732

dní práceneschopnosti

V KHP a SVAS aplikácia MEDDI ušetrila celkovo 732 dní neprítomnosti (mimo choroby).

-1.5

dňa na zamestnanca

Každému zamestnancovi spoločnosti KHP a SVAS, sme ušetrili 1,5 dňa (resp. 1,4) neprítomnosti za rok.

Pre továrne a kancelárie

Nezáleží na tom, aká veľká je vaša spoločnosť alebo v akej oblasti podnikáte. MEDDI je vhodná pre všetky typy zamestnávateľov a jej zapojenie je naozaj jednoduché.

  • Vaša spoločnosť získa pohodlný, rýchly a dokonale zabezpečený spôsob komunikácie s lekármi. Dostupnejšia zdravotná starostlivosť bude mať pozitívny vplyv na zdravie a produktivitu zamestnancov
  • Výrazné zníženie nákladov na neprítomnosť na pracovisku
  • Včasná diagnostika pomôže zabrániť šíreniu nákazlivých chorôb na pracovisku
  • Využite nezáväzný pilotný projekt a zistite, ako MEDDI vyhovuje vašim zamestnancom
Pokoj v
práci
8
Hodiny

Vyskúšajte MEDDI

Inštalácia a nastavenie aplikácie je otázkou niekoľkých kliknutí. Tak prečo strácať čas?