Výberom krajiny zobrazíte miestny obsah

MEDDI BioScan

Orientačné diaľkové meranie fyziologického stavu pomocou aplikácie MEDDI a prednej alebo hlavnej kamery smartfónu - teda pomocou digitálnej fotopletyzmografie. Toto meranie je určené na podporu zdravého životného štýlu, starostlivosti o vlastnú fyzickú a duševnú pohodu a na dosahovanie uspokojivejších športových výsledkov. Výsledky sú využiteľné pre healthy aging – pre čo najdlhšie udržanie aktívneho plnohodnotného života. Nie je určené na diagnostiku, liečbu ani prevenciu akejkoľvek choroby, poranenia alebo postihnutia alebo na monitorovanie fyziologického stavu na liečebné účely. Je určené iba na osobné použitie.

Meranie fyziologických parametrov

Približne za jednu minútu.

Približne za jednu minútu si môžete zmerať krvný tlak, srdcovú frekvenciu, variabilitu srdcovej frekvencie (surové údaje SDNN a/alebo RRi), saturáciu kyslíkom, frekvenciu dýchania, sympatikové napätie, parasympatikovú aktivitu a pulzovo-dýchací kvocient. Dáta sa zaznamenávajú priamo v zariadení.

Nová funkcia aplikácie

Ako funguje MEDDI BioScan?

MEDDI BioScan je integrovaný algoritmus v aplikácii MEDDI, ktorý extrahuje dáta z merania fyziologických parametrov z kontinuálneho videozáznamu odhalenej kože na povrchu ľudskej tváre pomocou hardvéru už zabudovaného v telefóne. Obraz sa analyzuje pomocou pokročilých algoritmov umelej inteligencie a hlbokého učenia vrátane počítačového videnia a technológie spracovania signálu. Výsledky sa zobrazia okamžite po meraní.

Bezpečne a pohodlne

Digitálna fotopletyzmografia

Technológia MEDDI BioScan využíva na bezkontaktný zber údajov rPPG (diaľkové fotopletyzmografické zobrazovanie). rPPG je kamerové riešenie na bezkontaktné monitorovanie kardiovaskulárneho systému, ktoré sa ukázalo byť rovnako presné ako tradičné PPG zariadenia. Technológia používaná v systéme MEDDI BioScan meria zmeny červeného, zeleného a modrého svetla odrazeného od kože a kvantifikuje kontrast medzi zrkadlovými a difúznymi odrazmi.

Záložné kontaktné riešenie

Kontakt na spoločnosť PPG

V prípade telefónov s horšími prednými fotoaparátmi alebo pri slabom osvetlení používa MEDDI BioScan technológiu záložného kontaktného riešenia. Kontaktné riešenie získava PPG signál, keď používatelia priložia prst na zadnú kameru smartfónu. MEDDI BioScan automaticky rozpozná, keď nie sú ideálne podmienky na bezkontaktnú extrakciu rPPG, a navrhne použitie extrakcie na základe kontaktu s hlavnou kamerou smartfónu

Funkcia MEDDI BioScan nie je zdravotníckou pomôckou podľa platnej legislatívy. Nie je určený na diagnostiku, liečbu ani prevenciu akejkoľvek choroby, poranenia alebo postihnutia alebo na monitorovanie fyziologického stavu na liečebné účely. Merania získané využitím funkcie MEDDI BioScan majú iba orientačný charakter a výsledky meraní sú určené iba pre osobnú potrebu. Jedná sa o modul merania telesných funkcií pomocou metódy fotopletyzmografie prostredníctvom prednej či zadnej kamery smartfónu.

Vyskúšajte MEDDI

Inštalácia a nastavenie aplikácie je otázkou niekoľkých kliknutí. Tak prečo strácať čas?